Оцінювання інвестиційної привабливості регіону за допомогою поліструктурного показника

Вид документа: Стаття періодики
Автор: Заблодська І.В., Шаповалова О.М. Вид автора: персона
Мова: Українська Обсяг: С.67-72.
ББК: 65.9(4Укр)-56

Є складовою частиною документа: Держава та регіони
Відомості щодо головного
 Назва головного документа:Держава та регіони
 Дата видання головного документа:2009
 Номер частини головного документа:№4
Теми документа